• Certificats de Professionalitat    Benvingut/da visitant (invitado/a)!

    Benvingut/da als mòduls transversals dels Certificats de Professionalitat de l'àrea administrativa.


    Per veure una mostra dels cursos, inicia sessió com a visitant (Iniciar sesión como invitado) als Mòduls Formatius des dels següents enllaços:

Cursos disponibles

Competència específica: Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.
Aquest mòdul es compon de cinc Unitats Formatives (UF0319, UF0320, UF0321, UF0322 i UF0323).
(190 hores).

Competència específica: Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
(90 hores)

Competència específica: Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic.
(60 hores)